Menu

CO2 avgift på LPG

Oversikt og CO2 avgifter for LPG, gjeldende fra den 1. januar 2021

  LPG
CO2- avgift  2,30 kr. pr. kg.
Veibruksavgift (autogass) 5,05 kr. pr. kg

 

For noen segmenter er det fritak fra CO2 avgift, ta kontakt dersom du trenger mer informasjon