Menu
Effektiv og miljøriktig oppvarmning av lagerhaller
LPG er en godt egnet energikilde når lageret skal holdes varmt med en stabil temperatur. LPG er ikke bare et miljøriktig alternativ, men også en veldig effektiv energiform som i de fleste tilfeller gir konkrete betydelige besparelser i løpet av svært kort tid. Moderne teknologi sikrer at energien utnyttes optimalt.
Scroll ned

Oppvarming av lager med LPG

Lagerområder kan med stor fordel benytte en LPG-løsning til oppvarmingen.

I tillegg til å være miljøriktig og kostnadseffektiv, kan LPG-oppvarming også installeres som strålevarme for oppvarming av spesifikke soner etter behov Det reduserer både kostnadene for oppvarming og miljøpåvirkningen ytterligere.

LPG har den fordelen at den brenner veldig rent, noe som fører til lave vedlikeholdsutgifter. En stabil temperatur og ren luft gir også et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne på lageret.

 

LPG, en effektiv energibærer
Bruker du olje og legger vekt på effektive og mer miljøvennlige løsninger kan gass være veien å gå. LPG slipper ut 15 prosent mindre CO2 enn oljeprodukter. LPG inneholder ikke svovel.
15% Mindre CO2
enn olje
Gassvarmepumper Varmepumper kan også drives på gass. Det er en effektiv og energiriktig oppvarmingsmetode med en dokumentert virkningsgrad på over 150 prosent - og med et langt lavere CO2-utslipp enn ved oljefyring.
Strålevarme Optimer inneklimaet med LPG-fyrte strålevarmere. Et strålevarmeanlegg gir deg full kontroll over oppvarmingen av spesifikke områder.
Konvektorovner En enkel og effektiv ovn for oppvarming av rom. Spesielt effektiv for oppvarming av bolig, hytte og kontorlokaler
Romoppvarming LPG er en miljøriktig, effektiv og eneregiøkonomisk energikilde som egner seg spesielt godt til oppvarming av lokaler og haller.