Menu
Fleksibel og stabil energi til bygg og anleggsbransjen
LPG er en meget fleksibel og allsidig energikilde, og det er en fordel i byggebransjen hvor bruksområdene er mange og behovet for stabilitet er stort.
Scroll ned

LPG i byggeprosjekter

Det er flere fordeler ved å velge LPG til mange av prosessene i et byggeprosjekt.

Gassen er allsidig, fleksibel og gir høy mobilitetsgrad. Samtidig er den veldig svært kostnadseffektiv og betydelig mer miljøvennlig enn olje. Typiske anvendelser er  oppvarming av bygg under oppføring og til betongherding/tørkeprosesser ved støpearbeid.

Mange bruksmuligheter

De fleste i byggebransjen kjenner LPG i forbindelse med taktekking, der det kan brukes til direktefyring av den varmekilden man trenger. Men gassen kan også brukes mange andre steder på bygget, f.eks. til oppvarming, tørking og drift av enkelte maskiner. Gassen er billig, veldig mobil og brenner veldig rent. Det gjør den til en meget attraktiv energikilde i byggebransjen, hvor man har fokus både på omkostninger og brukervennlighet.

LPG, en effektiv energibærer
Bruker du olje og legger vekt på effektive og mer miljøvennlige løsninger kan gass være veien å gå. LPG slipper ut 15 prosent mindre CO2 enn oljeprodukter. LPG inneholder ikke svovel.
15% Mindre CO2
enn olje